Positiv trend för Emåmejeriet AB

För VD Patrik Evertsson är det fullt upp att göra, men så driver han föräldragården i Virstad och Emåmejeriet AB i Hultsfred. En sak är klar, nämligen att trenden för Emåmejeriet är på uppåtgående.

Text och bild: Ingvar Gunnarsson

– Jag tog på nyåret 1994 över gården hemma i Virstad och började sedan med mjölkrobot år 2000 och gick fem år senare över till en så kallad mjölkarusell. Jag har två anställda på gården, som sköter allt och inte minst då de 140 mjölkkorna, berättar Patrik Evertsson.
Eftersom Patrik Evertsson ofta har gillat utmaningar startade han tillsammans med Anders Johansson vid Hagelsrums gård Emåmejeriet AB 2007.
– Numera är det jag tillsammans med Hagelsrums gård, som äger Emåmejeriet AB, där vi har 15 anställda. Det har ibland varit tufft i konkurrens med stora mejerierna. Under senare år det en del, som har köttfira veckor och allt färre dricker mjölk. För Emåmejeriet var det tuffa år under 2016 – 2017. Nedgången inom branschen drabbar de större koncernerna procentuellt sett lika mycket som oss.

Nyheter
– Vi lanserar nya produkter och så sent som i oktober kom vår stekost ut på marknaden. Denna ost är ett nytt alternativ i linje med den trend, som numera gäller. Allt fler väljer växtbaserad mat, men även blandningar av mjölkprodukter och vegetabilier.
Då efterfrågan har minskat på mjölk innebär det att Emåmejeriet inte kan få fram grädde och smör i önskvärd omfattning. Även tillgången på nötkött minskar eftersom mjölkkorna blir färre.
Inför jul är det en viss uppgång några veckor liksom vid andra storhelger. Det är ännu bättre efterfrågan på Emåmejeriets produkter under turistsäsongen juni-augusti.

Utmaningar
– Jag talade med en mångårig mejerist, som förklarade att det under åren 2007-2008 hade hänt mer på mejerifronten än under de närmast föregående 30 åren! Vi står inför spännande utmaningarna och på den resan ska självklart Emåmejeriet vara med. Det gäller för oss att hitta specialprodukter, som blir stora för oss, men samtidigt för små för de större aktörerna i branschen, poängterar Patrik VD Evertsson vid Emåmejeriet AB.


Publicerat

i

av

Etiketter: