Positivt beslut för hela kommunen

– Det är otroligt positivt att vi äntligen är framme så här långt i detta projekt. En stor investering för en kommun i vår storlek, och vi är många som tycker det är bra att vi är politiskt eniga i frågan.

När om- och tillbyggnaden står klar så har vi fått flera positiva effekter. Bland annat bra arbetsmiljö för medarbetare och möjlighet för effektiviseringar för att kunna få mer tid över till de boende och egna lägenheter för de boende.
Som ringar på vattnet så kommer förhoppningsvis lokala entreprenörer ges möjlighet att kunna lägga anbud på olika typer av arbete och få vara en del i byggandet av detta stora projekt.
Under hela resan fram till att vi är klara med denna stora omvandling så kommer det att påverka verksamheten på ett eller annat sätt. Fokus är dock att genomförandefasen blir så smidig som möjligt för alla boende och medarbetare. Med förståelse från alla som berörs kommer man långt. Vi ser även mycket positivt på den avsiktsförklaring som tecknats mellan Landstinget och Högsby kommun gällande en framtida familjecentral. Vi tror att en samlad service till kommuninvånarna är viktig när man söker vård, råd eller stöd.
Stihna Johansson Evertsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

jonas
Trygg med beslutet

Vi bygger för framtiden så är det, det är oerhört glädjande att detta stora beslut fattats i total politisk enighet.

När vi Socialdemokrater först fick höra om projektet, så insåg vi direkt att detta är den enda möjlighet för en kommun i vår storlek att kunna genomföra denna stora investering. Totalt handlar det ju om drygt 230 miljoner som går att ställa i relation till dagens kommunala lån på cirka 128 miljoner.
En faktor som var avgörande vårt ställningstagande och att vi ställde oss bakom beslutet är byggherrens kompetens att bygga och driva denna form av projekt.
En kommun i vår storlek kan inte säkerställa den projektkompetens som krävs i ett så omfattande arbete som om- och tillbyggnationerna innebär. Nu är vi nog många som ser fram emot att arbetet sätter fart i vår. Jag har personligen haft kontakt med personer som hoppas på plats på det nybyggda trygghetsboendet och flera medarbetare ser fram emot en ny och fräsch arbetsplats.
Jonas Erlandsson
Kommunstyrelsen vice ordförande

/Gunilla C Johansson


Publicerat

i

,

av

Etiketter: