Restaurering av Gillbergabron i full gång

Nu har arbetet dragit igång med att restaurera den gamla och välfotograferade Gillbergabron i Huseby. Ett känt landmärke i Högsby för alla som tar sig norr- eller söderut genom Högsby.

Bron som i dag ägs av Lindhs Djur & Natur har haft många ägare och renoverats genom åren, senast i slutet på 1980-talet.
Nu är det alltså dags igen och genom samtal och samarbete mellan lokala aktörer och länsstyrelsen så har LRF i Högsby lyckats finansiera projektet där Länsstyrelsen står för 90 % av kostnaderna. Resterande delfinansieras av Lindhs Djur & Natur, Högsby kommun och Högsby Sparbank.
– Vi från LRF är så glada att vi är i hamn, mycket tack vare ett gott samarbete med Lotta Lamke på Länsstyrelsen i Kalmar län.

Klart sista oktober
Själva arbetet räknar Magnus på Tallåsens Bygg med att man ska vara klara med senast sista oktober och Ing-Britt hoppas på någon form av återinvigning.
– När bron står klar så kommer den att klara av att man vistas på bron med att kunna fiska eller njuta av utsikten på ett säkert sätt, vilket inte har varit fallet tidigare.
Bron kommer inte att ändra karaktärsdrag eller förvanskas på något sätt, vilket är en viktig del i detta projekt avslutar Ing-Britt Säll LRF Högsby.


Publicerat

i

av

Etiketter: