Se hit – Anläggningskväll – för föreningar

Är elräkningen för hög eller har ni andra funderingar på hur just din förenings anläggning  kan utvecklas? Kom då till anläggningskvällen på Misteln den 13 november. En kväll där Smålandsidrotten och Högsby kommun står som arrangörer.

– Träffens syfte är att fler aktörer samlas och under en och samma kväll informerar föreningar om olika utvecklingsmöjligheter för föreningar i kommunen. Efter informationen ges det möjlighet till speedating, där varje förening under några minuter kan prata med exempelvis en kommunrepresentant, eller någon från energikontor sydost om en tanke eller idé som för föreningen framåt, menar Åsa G Holmgren,                   Smålandsidrotten.

Starkt föreningsliv
Åsa hoppas på en fullsatt kväll fylld med föreningsrepresentanter från hela kommunen. Högsby kommun har ett starkt föreningsliv som Åsa hoppas kan utvecklas vidare med draghjälp från olika håll.
– Vi vill uppmuntra föreningar att se över sina anläggningar. Det kan handla om att man tar hjälp med att se hur man kan minska uppvärmningskostnader, belysning med mera för att på så sätt frigöra pengar till att utveckla själva föreningsverksamheten.

Tillsammans vill vi se möjligheter och olika framkomliga lösningar för att stärka ett föreningsliv, där så mycket som möjligt av föreningarnas ekonomi är kopplade till verksamheten och inte till anläggningarna.
Vi vet, efter kontakt med många föreningar, att det finns ett stort behov att se över anläggningar. Att samla ihop flera aktörer under en och samma kväll ser vi som ett bra sätt för alla att träffa alla, poängterar Åsa.

Alla välkomna
– Så allt från hembygdsföreningar, folkparker till skytteföreningar och ridklubbar är välkomna denna kväll.
Varje föredragande aktör får 15 minuter att berätta om sin verksamhet och vilka ansökningar och bidrag som finns att söka. Därefter drar speedating igång som jag hoppas utmynnar i bokade möten med förslag att kunna gå vidare med i någon form.
Åsa arbetar mycket nära idrottsföreningar i Högsby och Mönsterås och har arbetat som idrottskonsulent i snart tio år.
– Jag är stolt över idrottsföreningarna i Högsby och allt det arbete man lägger ned för att alla ska få vara med, känna delaktighet och kunna påverka. Oavsett ålder så är man välkommen att vara med. Föredömligt!

Vad betyder föreningslivet för dig?
– Det betyder mycket. Jag vet att det är viktigt att känna laganda inom idrottsföreningar som inom alla föreningar. För mig har det sportsliga varit underordnat gemenskapen. Att man fått känna att man är en del i en gemenskap där mycket handlar om att ha roligt tillsammans är ovärderligt. Jag har tidigare spelat mycket fotboll där livslånga vänskapsband har knutits.