Ser fortsatt ljust ut för skogsägare – men piken är nådd

Bergs Timbers VD Peter Nilsson var tydlig i sitt budskap när han inledde skogskvällen på Staby Gårdshotell, det ser fortsatt ljust ut för skogsägare med att få bra betalt för sin skog. Däremot kommer inte råvaran räcka till allt och alla.

Text och bild: Gunilla C Johansson

 

Peter Nilsson inledde skogskvällen som arrangerats av Högsby Sparbank med att berätta att bolaget firar 100 år i år och att det är väldigt få bolag i Sverige som lyckas fira så många år. – Det hade aldrig gått utan viljestarka och tydliga ägare, skogsägare och bra medarbetare. Vi vet att branschen går upp och ner, men vi står väl rustade inför kommande utmaningar. För oss är råvaran trädetaljer i dess olika former. Vi har inte ambitionen att vidareutveckla produkter som där man utvinner fibrer för textiltillverkning eller fordonsbränsle. För oss är kärnverksamheten sågade trävaror. Det vi däremot ser över är satsningar som exempelvis produktion av Attefallshus. Vi kommer fortsätta att stärka våra positioner runt Östersjön med verksamheter i Sverige, Baltikum i Öst och inte minst i England, där vi just nu förutom att äga en hamn även äger en båt. Allt vi sågar och vidareförädlar finns det en marknad för. Vi ser att volymen brandklassat byggnadsmaterial ökar, likaså intresset för att bygga helt i trä. Mycket tack vare ett miljöperspektiv.

Du fick frågan om hur du tror att Brexit påverkar Bergs

– Jag tror inte att den långsiktigt påverkar oss alls. Vi arbetar med olika valutor och vi har ju verksamhet i England i dag och ser inte att den ska påverkas. England är självförsörjande av träråvara till cirka 25% så de behöver importen för att stimulera byggnation och tillväxt.

Hur ser du på marknadsläget?

– Fortsatt bra avsättning som jag nämnt tidigare, positiva signaler från marknaden och stabil produktionsnivå. Prisbilden för skogsägare är marginellt justerad. Som jag sagt är det i dagsläget inte några mörka moln i horisonten. Men piken är nådd för denna gång. Däremot behöver vi bli bättre på att tala om alla fantastiska egenskaper och positiva effekter som träanvändningen har för vår miljö. Trä har tappat marknadsandelar över tid så det gäller att vi alla blir bättre på att vurma för ökad användning av trä Här finns det förbättringspotential summerar Peter inför ett närmare 60-tal skogsägare och intressenter.

Johan Samuelsson och Andreas Ekeräng från Skog & Lantbruk i Oskarshamn deltog på Skogskvällen där de informerade om fastighetsmarknaden och priser på jord- och skogsmark.


Publicerat

i

av

Etiketter: