Stort intresse för Småländsk tall

Hanåsa Sågverk sågar som aldrig förr. Intresset för inhemsk leverans som export är fortsatt hög konstaterar duon Nils Carlsson och Arne Carlsson vid Hanåsa Sågverk när vi var på besök i förra veckan.

– Vi har sett ett ökat intresse för tallen och glädjande nog har vi flera självverksamma skogsägare som levererar tall till oss. Vårt upptagningsområde är företrädelsevis en radie på fem mil säger Arne.
Vi går upp till sågplanen där stockar väntar på att transporteras vidare in till sågen.
– Här ser du vår senaste investering, timmersorteringen säger Nils och pekar på de långa gröna kerattbanor i stål och en nybyggd röd byggnad. En viktig investering för verksamheten som innebär att vi effektiviserar verksamheten och möjliggör för större volymer.
När vi står på planen lägger lastmaskinföraren upp stockarna i början av sorteringen som sedan går vidare in till den nya mätstationen där mätramen läser av stockens längd och diameter. En virkesmätare från Biometria bedömer stockens kvalité. Därefter transporteras stocken vidare och matas av banan efter stockens diameter.
– Detta gör att allt timmer sorteras och vi kan numera såga efter dimension.
Tidigare när vi sågade osorterat och i alla tänkbara dimensioner innebar det mycket merjobb för alla som jobbade med det som var sågat.
Arbetsmiljömässigt som för miljön har detta blivit ett lyft för hela verksamheten menar Arne.
Hela projektet med att få den nya sorteringsanläggningen på plats har tagit cirka ett år.
– Det har varit jag och Ingemar Svensson som jobbat det mekaniska, Mark- och grundteknik med allt markarbete, Kjell i Sinnerbo har dragit all el. Att vi har fått möjlighet att kunna an-lita lokala företagare har givetvis bidragit till att allt gått så smidigt som det har säger Nils.

Då ser ni ljust på framtiden för den svenska tallen?
– Det finns ett fortsatt bra intresse på marknaden. Vi har sedan starten nischat in oss  på just tall och tänker fortsätta med detta. Det som just nu efterfrågas är grövre kvalitetsfura, så du som planerar för att avverka, kontakta gärna oss för vi hoppas på fler lokala leverantörer säger Nils som i huvudsak köper in skog, där Arne tillsammans med Pontus har kontakt med köpare av sågade trävaror.
Den Svenska furan har ett gott rykte ute i vida världen.

Hanåsa Sågverk står inför fler större investeringar och satsningar.
– Vi gör det vi kan för att säkra verksamheten och då behöver man våga satsa och hålla det man lovar.

Hanåsa Sågverk sysselsätter i dag ett 10-tal personer och anlitar en rad lokala företag i sin verksamhet.
– Ja tänk så bra kontakt vi har med Högsby LBC som ser till att vi leverera ut enstaka knippen med sågat till fullastade bil och släp, det är mycket värt ska du veta betonar Arne och Nils.

Text och bild: Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: