Strokeföreningen har mycket på gång

Läkaren Jan Hackell och arbetsterapeuten Lena Hackell är båda mycket engagerade i strokeföreningen.   

Strokeföreningen Oskarshamn med omnejd, som omfattar Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kommuner har av lättförklarliga skäl haft en mycket begränsad verksamhet till följd av coronapandemin de två senaste åren.

Pandemiläget har sedan en tid förändrats i positiv riktning och därför är en rad aktiviteter med strokeföreningen inplanerade framöver.
Läkaren Jan Hackell och hans fru, arbetsterapeuten Lena Hackell kom till Oskars-hamn 1988. Strokeenheten i vid Oskarshamns sjukhus startade 1995 och där blev makarna Hackell omgående involverade.
– Vi hade båda med patienter att göra, som drabbats av stroke. Vid det första informationsmötet 1995, som vi deltog i kom det 107 personer och vi började direkt med olika aktiviteter. Som mest har strokeföreningen haft 189 medlemmar, men har under pandemin tappat en del och idag är det 155. Tyvärr sjunker medlemsantalet både i Mönsterås och Högsby, min man Jan Hackell är kassör och jag är ordförande i föreningen, säger Lena Hackell.
Under pandemin har styrelsen ringt runt till medlemmarna, men däremot har inga sammankomster kunnat genomföras.

Träff i Hycklinge
Närmast på tur står en träff i Hycklinge den 7 maj, då man ska servera våfflor och veckan före midsommar blir det både sill och tårta på Villa Shalom för att nämna något.
– Vi har valt att starta försiktigt efter pandemin. I strokeföreningen kan var och en vara sig själv och även känna att man är i gott sällskap.

Medicinsk information
Vid träffarna ger läkaren Jan Hackell alltid medicinsk information och bland de viktigaste uppgifterna är att inge framtidstro och hopp.
I sammanhanget kan nämnas att Jan Hackell är ledamot i styrelsen Funktionsrätt Oskarshamn där man driver frågor, som gäller funktions-hinder. Strokeföreningen samarbetar med Strokeenheten vid Oskarshamns sjukhus, Dagrehabcenter samt Anhörigcenter Oskarshamn kommun.

Mångåriga erfarenheter
I styrelsen återfinns personer, som har varit verksamma inom sjukvården och som exempel kan nämnas läkare, arbetsterapeut och undersköterska. Alla har mångårig erfarenhet av sjukdomens olika ansikten. Dessutom är stroke-drabbade med, som kan dela med sig av sina erfarenheter exempelvis i form av funktionshinder i det dagliga livet.

Sprider kunskap
Denna konstellation utgör en god grund att stå på när de gäller det fortsatta arbetet med att dels sprida kunskaper om tidiga sjukdomssymtom, dels vikten av att tidigt uppsöka sjukvården för det finns numera medicinska och kirurgiska kunskaper, som kan begränsa och faktiskt förhindra en bestående funktionsnedsättning.
– Vår förening tar över där sjukvården slutar, vilket är av stor vikt för den drabbade och anhöriga, då det vid hemkomsten från sjukhus inte primärt är de medicinska frågorna, som dyker upp, utan snarare fysiska och psykiska problem. Vi vill därför ge ökad kunskap till våra medlemmar om vad som gäller för drabbad och anhörig
Vår förening är ett forum med social samhörighet genom träffar, aktiviteter och glädjestunder.
Strokeföreningen förhöjer oftast livskvaliteten och minskar risken till social isolering. Det går att bygga upp ett nytt och innehållsrikt liv parallellt med kontinuerlig träning och rehabilitering.
– Vår vision är ”värdigt liv efter stroke”, betonar ordförande Lena Hackell i strokeföreningen.

Text och bild:
Ingvar Gunnarsson


Publicerat

i

av

Etiketter: