Tema – Må Bra

Innehålls miniserie Må Bra har denna gång riktat in sig på ”att vara en del i samhället”. Ny teknik kan vara lösningen på det mesta men även ett hinder. Ordet kommunikation har betydelsen att överföra information från en punkt till en annan. Fram till slutet av 1900-talet hade ordet en helt annan betydelse. Då handlade det enbart om hur man fysiskt kunde ta sig från en plats till en annan. På ett sätt fortsätter dock ordets betydelse att vara detsamma. Det handlar fortfarande om att överföra något från en punkt till en annan punkt.

Vi på Innehåll stämde möte med Anna Lundberg, Bibliotekschef på Misteln för att prata om den nya tekniken och där kommunikation i allra högsta grad är aktuellt.

Digidel
16 organisationer undertecknade ett upprop i slutet av 2010, där målet var att minst 500 000 nya användare av internet skulle uppnås. Man hade då via undersökningar konstaterat att närmare 1.5 miljoner människor stod utanför det digitala samhället.
Ett landsomfattande projekt ”Digidel” startade mitten av 2011– Detta för att få fler människor att använda internet.
-Vi på Högsby kommunbibliotek  har varit och är en del i projektet som har varit så inspirerande och roligt. Vi har tillsammans med studieförbunden varit ute på informationsträffar och pratat om den digitala tekniken. Vi har även visat hur den fungerar och under alla dessa möten fått genomgående mycket stort gehör. Alla är nyfikna och vill veta mer och att se förvåningen hos många när de upptäcker hur enkelt det egentligen är känns mycket bra.
Projektets syfte är ju att alla människor ska känna sig delaktiga i ett samhälle. Att då inte kunna hantera den digitala tekniken exkluderar många människor.

Läsplattor
I skrivande stund genomför biblioteket minikurser i användandet av läsplattor, så kallade IPad:s. Under minikurserna tillhandahåller biblioteket läsplattor och kursdeltagarna får en grundläggande genomgång av cirkelledarna om tekniken och hur man kommer igång med plattorna.
Viktigt att avdramatisera och att kunna erbjuda under enkla former information och kunskap om i detta fall läsplattor. Det är kommuninvånare i varierande åldrar som kommer på träffarna.

Läsplattorna har många fördelar säger Anna
Dels är de lätta att använda. Man kan enkelt ladda hem böcker som man läser via läsplattan. Har man synnedsättning och inte kan läsa en tryckt bok, så kan man enkelt förstora texten på läsplattan och läsningen underlättas. Den digitala boken behöver man inte heller lämna tillbaka, utan den försvinner automatiskt från läsplattan när lånetiden tagit slut.
Genom att ladda ned så kallade applikationer, appar, till läsplattan så kan man enkelt läsa tidningen, spela spel och mycket annat spännande.
– Vet att många använder både datorer och läsplattor för att hålla kontakt med sina barn och barnbarn som inte bor i närområdet. Att använda sig av olika program som gör att man kan få visuell kontakt ger stora mervärden.
”Mitt under intervjun så kommer det in en dam till biblioteket och frågar efter  en liten grön bok. Anna hör frågan, tittar upp och ser kvinnan. Innehåll ser bokstavligen hur Anna reagerar, reser sig upp och säger till damen, – Ja du menar boken Det medeltida Småland? Varpå kvinnan svarar, – Ja precis, det är den boken jag menar. En glad stämning infinner sig på biblioteket.
Innehåll konstaterar att med kundkännedom och kunskap om bibliotekets böcker så faller allt på plats.”
Damen som frågade efter den gröna boken var Ingrid Wernersson (t.h.),
ses här tillsammans med dottern Karin Wernersson och Anna Lundberg.

Digitala biblioteket
Biblioteket är fyllt med inbundna böcker och som är noggrant kategoriserade, allt för att det ska vara lätt att hitta. Precis som ett bibliotek ska vara. Men det finns ett stort men, det handlar långt ifrån om att bara låna ut böcker. Bibliotekets datorer används flitigt och personalen hjälper till flera gånger om dagen när det rör tekniska frågor.
Det kan vara någon som behöver få hjälp med att skriva ut något från ett mail, eller att söka efter fakta och blanketter på internet. Dagligen kommer det in personer som vill ha hjälp med scanning, det vill säga att göra om ett fysiskt papper till digitalt med hjälp av fotografering.
– Hela projektet Digidel och minikurser för läsplattor, handlar om att erbjuda så många som möjlighet kontakt till den digitala världen. Många trodde att den stora dödsstöten för läsandet skulle sammanfalla med digitaliseringen av samhället. Men det har ju blivit precis tvärt om. Det skrivs och läses mer än någonsin tidigare. Vi mailar,  bloggar och twittrar som aldrig förr. Däremot finns det en utmaning i att få de unga att vilja läsa längre faktatexter i stället för att bara söka snabbfakta via bilder och ingresstexter på nätet, men det är en annan fråga, säger Anna.
Anna tillägger sedan, – Du som inte bokat plats på några av studieförbundens minikurser om läsplattor, kan gärna ringa eller komma in till biblioteket, så bokar vi en tid där vi tillsammans går igenom det mest grundläggande runt läsplattan. Vi finns här för dig!

Gunilla C Johansson


Publicerat

i

,

av

Etiketter: