Två blir tio

Nu börjar de ökade resurserna inom den polisiära verksamheten till länet och kommunen att synas
och märkas. Totalt kommer ett tiotal poliser stationeras i främst Högsby och Mönsterås kommuner som utgår från polisstationen i Mönsterås.

 

– Vi kommer att bli betydligt mer synliga i Högsby kommun i samband med de ökade resurserna. Dessutom har vi det mobila poliskontoret vars turlista visar att den framöver stannar till i Högsby vid Handelsstaden, Järnvägsgatan.
Det är en mycket positiv kommunpolis, Marcus Jägerbrink, som sammanfattar situationen när det gäller resurser i vår del av länet.
– Vi har fått stått tillbaka under en tid då främst Malmös situation har krävt utökade resurser. Det som den nya organisationen innebär är att vi blir mer synliga, vi kan ingripa och agera under kortare tid men framför allt så kan vi arbeta mer brottsförebyggande än tidigare. Inom närpolisområdet finns
idag en kommunpolis,
två utredare, två områdespoliser och fem ingripandepoliser.
Trafik och narkotikabrott
– Tittar vi på statistiken så har trafik- och narkotikabrott ökat. Detta beror främst på att vi är mer fysiskt närvarande och kan ingripa, inte nödvändigtvis att de har ökat. Vi har även blivit bättre på att upptäcka och förhindra brott. En annan del i det förebyggande arbetet är stärkt dialog med kommuner, bostadsbolag och andra verksamheter. Detta för att snabbare kunna sätta in brottsförebyggande åtgärder.

Bli mer synliga
– Ser vi till den senaste trygghetsmätningen som vi gör i samarbete med kommunen så är den tydlig. Människor upplever större otrygghet än vad brotts-
statistiken visar.
Detta kan bero på att man känner oro vilket vi tar på största allvar och försöker minska denna oro med att bland annat bli mer synliga. Obalansen kan även bero på att alla brott inte anmäls och därav blir det en inte rättvisande statistik.
Vi uppmanar därför alla oavsett brottets dignitet att anmäla detta till oss. Ju mer vi får till oss desto mer effektivt och träffsäkert kan vi arbeta.
En annan anledning till sämre siffror när det gäller trygghet är kopplat till nedskräpning. Inte att det ligger något papper på marken utan att det står gamla bilar lite varstans, skräpiga och ovårdade tomter och annat som gör att trygghetskänslan naggas i kanten.

Otrygghet
– En annan faktor är missbruksproblematik, att man ser berusade personer, vet om bostäder med tillhåll för missbruk som skapar oro och otrygghet.
Höga hastigheter inne i samhället och andra ställen skapar även det otrygghet.
Sammantaget kan man säga att resultaten från dessa mätningar och andra parametrar ligger till grund för vårt arbete framöver. Det vi vet redan nu är att vi kommer att prioritera narkotikabrott, trafikbrott och tillgreppsbrott.

Arbetar dygnet runt
– Livsstilskriminella är ofta bilburna i våra trakter och detta kan innebära flera trafikkontroller i Högsby kommun. Stöldgods och annat hittas då ofta i dessa bilar.
Vi verkar året om och detta gör att vissa kriminella faktiskt känner sig lite trakasserade av oss och det är väl ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt.
Tips:

•     Oroar du dig för bostadsinbrott, prata med dina grannar och oss om grannsamverkan.

•     Bedrägerier. Kriminella ringer för att få ut koder och annat för lura dig. Lämna aldrig ut några koder eller liknande.

•     Anmäl alltid brott oavsett dignitet, gärna direkt på polisens hemsida.

•     Ser du något, ring vår tipstelefon 114 14.

•     Besök gärna vår FaceBooksida; Polisen Högsby, Mönsterås.

Text och bild:
Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: