Vanligt ska bli ovanligt

Teresa Tollic Trossmo, socialchef på Högsby kommun, är tydlig när hon berättar om målet när det gäller fallolyckor i kommunen.

 

– Vi vill att antalet olyckor ska vara noll. Vi vet att fallolyckor drabbar individen mycket hårt, då konvalescenstiden oftast är lång och besvärlig. Ser vi nationellt på frågan så är fallolyckor den vanligaste orsaken till att människor dör, hamnar på sjukhus eller på akutmottagningar varje år. Denna trend vill vi ändra på.

Vi på Innehåll träffar Teresa på hennes tjänsterum, för att få veta lite mer om den broschyr Tips och råd för att för hindra fallolyckor, som är en bilaga i denna tidning som delas ut till hushåll och företag i kommunen. En mycket informativ broschyr som på ett enkelt och beskrivande sätt belyser hur man kan förebygga fallolyckor i hemmet.

– Det är ju så att man på regeringsnivå just nu utreder socialtjänstlagen och i ett delbetänkande framgår det tydligt, att för individer som råkar ut för en fallolycka påverkas livskvaliteten starkt negativt. För stadskassan innebär olyckorna att stora belopp går till rehabilitering för skador som man i stor utsträckning kan förebygga.

 

Hur menar du?

– Jo vi tänker oss en helhet betonar Teresa. Att det sker fallolyckor beror på en rad omständigheter, som man till viss del kan förebygga när man vet om vilka riskerna är. Det handlar mycket om att se helheten när det gäller sömn, mediciner, kost, träning och risker i hemmet.

Äter man ensidig kost, rör sig för lite och kanske inte sover så bra, då påverkar det balansen.

Det kan ju även vara så att den där fina mattan som alltid legat på hallgolvet behöver plockas undan då man lätt kan snava på mattkanten. Eller att en förlängningssladd ligger lite tokigt precis där man tar sig fram med rullatorn.

Jag hoppas att man kan se broschyren som uppslag på idéer och tips för att få en tryggare vardag och ett tryggare hem.

Att försöka hitta matrecept som gör att man får ett bra intag av fett och proteiner som kroppen såväl behöver. Kanske få inspiration till fysiska övningar som stärker upp muskulaturen i benen. Det finns som sagt många goda råd och tips som gör att man kan få ökad livskvalitet och ökad trygghet i hemmet.

I de fall man redan har hjälp av hemtjänsten kan vi lättare se över allt detta och arbeta förebyggande. Det vi vill slå ett extra slag för nu, är att vi vill nå alla som kan vara i riskzonen för att skada sig i hemmet eller dess närhet.

 

Utbildning

Parallellt med att kommunen skickar ut broschyren så kommer medarbetare genomgå en utbildning med syfte att lättare hitta och föreslå förbättringsåtgärder.

En ny tjänst på heltid kommer att inrättas i kommunen där deltidsbrandman kombineras med hjälpmedelstekniker.

– Där det ges utrymme, kommer tjänsten att omfattas av att kunna hjälpa till med att exempelvis byta batteri i en brandvarnare, säkra upp elkablar som ligger på golvet och andra säkerhetshöjande åtgärder berättar Teresa.

Återigen, fallolyckorna är mycket allvarliga och kostsamma på många sätt, vilket motiverar denna kraftfulla punktinsats som vi nu gör och som kommer att pågå under hela hösten.

För dig som vill komma i kontakt med kommunen för att få veta mer, kontakta gärna biståndshandläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, enhetschefer eller Teresa.

– Vi finns här för att kunna svara på frågor och ska göra det vi kan för att hjälpa till på bästa sätt avslutar Teresa.

 

Tips

När era barn eller vänner kommer på besök, ta gärna fram broschyren och fundera gemensamt på vad som skulle kunna hjälpa just dig. Det är du som vet bäst hur du mår och hur din situation ser ut.

Att förändra och anpassa ett hem är inte alltid så lätt. Vi är alla vanemänniskor som vet hur man själv vill ha det. Men Ibland behöver man ompröva och tänka om; hur svårt det än kan kännas. Favoritmattan får ibland stå tillbaka för din egen säkerhet skull.

När olyckan är framme så dyker ofta frasen ”jag skulle bara” upp. Det är just den som vi inte vill ska komma, utan istället ”nu struntar jag i att ta fram pallen, detta får någon hjälpa mig med”.

Broschyren delas ut till hushåll i Högsby kommun idag fredag, och är framtagen av Socialstyrelsen och projektledare Barbara David.

 

 

Barbara David, kommunikatör Socialstyrelsen

Upprinnelsen till broschyren är det regeringsuppdrag som Socialstyrelsen fick för att informera äldre om vad de själva kan göra för att förhindra fallolyckor. Broschyren är en viktig del i det arbetet.

– Grunden i det förebyggande arbetet baseras på kunskap om mat, motion och mediciner. Sakkunniga på Socialstyrelsen: läkare, fysioterapeuter och dietister, har bidragit med fakta i broschyren. Vi hoppas den kan hjälpa äldre och deras närstående att skapa en tryggare hemmiljö.

En av anledningarna att Socialstyrelsen fått detta informationsuppdrag är det stora antalet fallolyckor.

Vår statistik visar att närmare 70 000 personer årligen faller så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård, vilket motsvarar nästan 200 personer varje dag. Drygt 1 000 personer avlider varje till följd av en fallolycka.

Majoriteten av de som skadas eller avlider är personer över 65 år, här är kvinnor överrepresenterade.

De flesta olyckorna sker vid fall i samma plan genom exempelvis att man halkar eller snavar över något och då oftast i vardagsrum eller kök.

– Vi är väldigt glada för att kommuner, landsting och pensionärsorganisationer uppskattar det material vi tar fram och vill hjälpa till att sprida det vidare. De gör alla en fantastisk insats.

Ju fler som arbetar med frågan desto snabbare kommer vi se en minskning av fallolyckorna, avslutar Barbara.

 

Text och foto: Gunilla C Johansson

 


Publicerat

i

av

Etiketter: