Viktigt med sammanhållning

Stihna J Evertsson, kommunstyrelsen ordförande om Coronapandemin

– Vi blir alla påverkade av den allvarliga situation som råder. Vi tar detta på största allvar och följer utvecklingen i vårt område noga.
Våra chefer har mandat att fatta beslut utifrån de ramar och styrdokument som finns i dag. Är det så att det krävs politiska beslut för att kunna hantera situationen annorlunda så inträder krisledningsnämnd, det vill säga stabsläge.
Även om många känner oro så gäller det att hantera och fatta beslut grundat på fakta och inte förhasta eller bygga beslut på rykten.
Att i en stund som denna behålla lugnet, beslutsamheten och lyssna in fakta är oerhört viktig. Beredskapen finns. Det är även viktigt att vi alla hjälps åt, ringer grannen, en äldre eller nedsatt vän för att höra hur de mår eller om man kan hjälpa till med något.
Det är genom sammanhållning vi alla kan hantera svåra tider likt denna situation.

Stihna J Evertssons beskrivning över situationen är en ögonblicksbild och uttalande i samband med tidningens pressläggning.

Fredrik Sandqvist kris- och beredskapssamordnare i Högsby och Mönsterås kommuner.

Hur vill du sammanfatta läget runt Coronapandemin?
– Det är svårt att sammanfatta på ett bra sätt då förutsättningarna, olika händelser och utveckling kan förändras snabbt.
Man tagit beslut att rekommendera att gymnasie- och högre utbildningar sker via distans. Men i grunden och här i länet är läget inte fullt så dramatiskt som i andra regioner. Givetvis påverkas verksamheter och företagande när man ska följa de rekommendationer och beslut som kommer från myndigheter och region.
Det kan t ex bli problematiskt att vara hemma med barn som uppvisar lindriga förkylningssymptom. Arbetar man då inom vård, skola eller omsorg, så kallade samhällsbärande funktioner, så givet-vis blir påverkan stor.
Men om vi ska omvandla signalerna från myndigheter till ett trafikljus så är vi ännu inte uppe i att alla lampor lyser rött. Däremot så går en del från att ha varit gröna till gult. Men detta är min be-skrivning i dag, detta svänger otroligt snabbt och kan förändras på mycket kort varsel.
Ett bevis på detta är exempelvis när det kommer frågor från medarbetare hur man skulle hantera karensdag om man inte får åka till jobbet för säkerheten på exempelvis ett äldreboende. Eller frågor på hur man skulle hantera sjuk-intyg, när man inte ska besöka vårdcentral.
Dessa frågor fick vi svar på dagen efter då regeringen gick ut med att man slopar karensdagen. Staten går in och tar kostnader för sjuklönen under april och maj med anledning av Coronaviruset.

Sociala medier
– Går man in och kikar på flödet på sociala medier och olika grupper kan man få uppfattningen att det ibland saknas källkritik bland de inlägg som delas och refereras till. Detta gör att felaktig information kan cirkulera och att det inte alltid speglar verkligheten.

Hur ska man då kunna veta om det jag läser har hög sanningshalt?
– Det är att se till att man går in på sidor som folkhälsomyndigheten, kommunernas hemsidor och regionens hemsida eller krisinformation.
Här hittar man allt från vad som gäller för barn i skolan till besök och annat på vård-inrättning eller äldreboende.
Jag vill även poängtera skillnaden mellan 1177 och 113 13. Har du allmänna frågor om Coronapandemin då ska du ringa 113 13. Detta är ett nationellt informations-nummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade.
Har du frågor om sjukdomssymptom och i behov av vård då ringer du 1177. Är det akut ring 112.
Detta gör att de som är i behov av vård lättare kan komma fram till en vårdinrättning, även om väntetiden är längre än normalt.

Vad kan jag göra för att minska risken för smittspridning?
– Tvätta händerna noga med tvål och vatten.
Hålla avstånd till människor och handhälsa inte.
Har du förkylningssymptom, stäm av med 1177. Grundregeln är att mår man inte bra ska man stanna hemma.
Har du någon äldre i din närhet, ring och stäm av så allt är okay, om du kan hjälpa till med att handla och ställa kassen utanför dörren.
Försök att ha ett mindre lager av matvaror hemma för att du ska kunna hålla dig hemma några dagar om du får förkylningssymptom.
Det är försiktighetsprincipen som gäller för allas bästa.
Hur tar människor emot de nya förhållningsreglerna?
– Jag tycker att man hanterar detta bra över lag, men visst är man orolig och på ett sätt är det bra. Det gör att man förhoppningsvis är försiktigare och tar varningssignalerna på allvar.
Ingen har ett facit på hur man ska hantera situation, men myndigheter, regioner och kommuner arbetar systematiskt med den information man får in.
Det finns en sammansättning i regionen som går under benämningen ”krissamverkan i Kalmar Län” där vi har tät samverkan och hanterar bland annat Coronapandemin, allt för att värna om allas trygghet och säkerhet summerar Fredrik Sandqvist.

Fredriks beskrivning över situationen är en ögonblicksbild och uttalande i samband med tidningens pressläggning.

Läs mer om Coronapandemin på kommunsidan tidningen.

Text: Gunilla C Johansson
Bild: 123rf


Publicerat

i

av

Etiketter: