Visioner Advokatbyrå etablerar sig i Högsby

Emmy Hallbeck utanför nya kontoret i Högsby.

Emmy Hallbeck, biträdande jurist på Visioner Advokatbyrå tillika notarius publicus i Nybro kommun, kontaktar oss på Innehåll och berättar den positiva nyheten att advokatbyrån från den 1 maj öppnar upp ett kontor i Högsby, detta på Järnvägsgatan 39 i Högsby, i samma hus som redovisningsbyrån.

– Det är såklart mycket glädjande att vi har möjlighet till denna etablering. Det ligger helt i linje med vår uttalade policy att vi ska finnas nära våra klienter och vara tillgängliga. Detta såväl i stad som på landsbygd.
Personer i och utanför storstäderna som verkar ute i landet söker ofta våra tjänster och vi vill att alla ska ha nära till professionell hjälp.
Vi har tidigare skrivit om Emmy i samband med att hon för cirka 1,5 år sedan flyttade tillbaka till Högsby, efter studier i Göteborg, för en tjänst på Visioner Advokatbyrå .
– Ja, och då berättade jag att jag skulle arbeta i såväl Oskarshamn som Nybro. Att vi nu etablerar oss i Högsby, mitt i Kalmar län, det känns mycket bra och underlättar för våra klienter menar Emmy. Jag har fått förmånen att arbeta med olika typer av ärenden under min tid på byrån och som jag sa till dig för 1,5 år sedan så trodde jag att jag valt rätt yrke och nu vet jag det, jag stortrivs på jobbet. Det är helt fantastiskt att få arbeta nära människor och känna att vi på byrån gör skillnad.

Bemannas olika dagar

– Kontoret i Högsby kommer att bemannas olika dagar i veckan. Vilka dagar styrs av klientens behov, möte kan bokas med vem som helst av oss –två advokater och två biträdande jurister – vi är specialiserade på olika områden. Den som bäst kan möta just aktuellt behov tar emot i Högsby.
– Allt eftersom vi etablerat oss så kommer vi att se över våra kontorstider. Vår ambition är att initialt vara på plats minst en dag i veckan.
Byråns inriktning är allmänpraktiserande vilket innebär att man är behjälplig inom en rad områden såsom familjerätt, brottmål, avtalsrätt, generationsskiften, migrationsrätt och tvistemål.
Med ett kontor i Högsby så underlättar det även för personer som behöver komma i kontakt med notarius publicus. (Red. anm: en notarius publicus utför bland annat intygande av olika handlingars riktighet).

Emmy avslutar med att avslöja att byrån självklart planerar ett öppet hus för allmänheten framöver, när så låter sig göras. Håll utkik!

Text: Gunilla C Johansson. Bild: Privat


Publicerat

i

av