Dags att klippa historiskt band

Projektet att bygga nytt och bygga om på äldreboenden Välengården och Mogården har vi skrivit om i tidigare nummer av Innehåll. Nu har projektet landat så pass väl att man den 2 november kommer att klippa banden för att sätta första spadtaget i marken.

Projektstarten inleds med att om- och tillbyggnationen av Mogården delas upp i fem etapper varav den femte avser landstinget.
– Första etappen innebär att vi kommer att påbörja nybyggnation av två demensavdelningar. När dessa står klara tar etapp två vid som innebär ombyggnation av de befintliga demensavdelningarna. Den första etappen beräknas enligt projektplanen stå inflyttningsklar januari 2017, berättar Anna Norregårdh Arnesson projektledare på Riksbyggen.

Lokal kompetens
– När det gäller själva byggnationen har vi valt en mindre lokal entreprenör som verkar  i Högsby, PGJ bygg. De har tidigare varit med och byggt i Högsby, senast den nya panncentralen. PGJ’s platschef kommer från Ruda och har god kännedom om de lokala entreprenörer som vi hoppas kunna anlita i den mån projektet har möjliget till detta. En viktig framgångsfaktor för ett byggprojekt är den lokala kompetensen och vi ser fram emot gott samarbete med alla aktörer som på något sätt kommer i kontakt med projektet.

Invigning med ljussättning
För att ge en bild av hur om- och tillbyggnationen på Mogården kan se ut när den är färdigställd kommer man att använda sig av speciell ljussättning.
– Vi kommer att ha en speciell ljussättning som när det är mörkt ute skapar en illusion av hur den nya huskroppen kommer att kunna se ut när den är slutbesiktigad och inflyttningsklar.
Man kan säga att med denna ljussättning i höstmörkret så hoppas vi att alla får en klar bild på hur allt kommer att gestalta sig.  Detta är kommunens och den kooperativa hyresrättsföreningen Emådalens Trygga hems största investering som man står inför. Föreningen äger fastigheterna, medan kommunen hyr av föreningen och där Riksbyggen är beställare av själva byggnationen.
– Vi ser alla fram emot att hela projektet går från ett teoretiskt projekt till ett praktiskt sådant. Projektet påverkar så många personers vardag. Både som brukare, anhörig och medarbetare. En helt ny arbetsmiljö och brukarmiljö. En win-win-situation för alla. En av drivkrafterna i projektet är att det ska kännas tryggt att bo arbeta eller att vara anhörig när man tänker på äldreboenden.

Ändringar utifrån behov
– Vi har från de planer som togs fram för ett år sedan, gjort en del förändringar. Vi har arbetat om dessa och nu har vi landat i huskroppar som ser annorlunda ut än ursprungsförslaget.
Behovet av fler demensavdelningar jämfört med somatiska avdelningar, alltså boende för personer som behöver tillsyn dygnet runt är en förändring. En annan är effektivisering av arbetsytor och gemensamhetsutrymmen som anpassats till boendet verkliga behov.
Anna som är projektledare för hela projekt, det vill säga om- och tillbyggnad av Välengården i Fagerhult och Mogården i Högsby, ser framåt.
– Hela projekt ska stå klart 2021, vilket gör att vi tillsammans med vår beställare och våra underentreprenörer jobbar mycket långsiktigt.
Detta är ett samverkansprojekt där, vi tre aktörer; vi som beställare, kommunen som hyresgäst och föreningen som ägare, tillsammans tillskapar dessa trygga boenden.

Läs mer om invigning i denna tidnings annons.

Gunilla C Johanson


Publicerat

i

av

Etiketter: