Fagerhultsseminariet – Målet med skogen

Om ett par veckor drar en paneldebatt i gång mellan Mats Blomberg från Södra Skogsägarna och Lisa Wanneby språkrör i Miljöpartiet Kalmar Län, i Fagerhult.
En paneldebatt som man hoppas blir välbesökt där man ventilerar syftet med skogen menar Håkan Benschjöld områdeschef Södra Skogsägarna.

– Mats Blomberg arbetar som näringspolitisk samordnare inom Södra vilket innebär att frågor där samhällsförändring kan hamna i konflikt med våra medlemmar som markintrång landar på hans skrivbord. Det kan handla om allt från kraftledningsdragningar till alla former av politiska beslut som påverkar näringen.
Lisa Wanneby är politiskt aktiv i många miljöfrågor och där skogen är ett av dessa områden. Lisa kommer alltså tillsammans med Mats att delta i en paneldebatt där moderator Ingemar Thorstensson håller i trådarna om just framtidens brukande av skogen.
Seminarier brukar vara välbesökta där många kommer till tals och man hoppas att det blir så även i Fagerhult.
– För skogsägaren och för oss som bolag så är det givet att på ett hänsynsfullt sätt driva lönsamt skogsbruk sett utifrån både miljö och ekonomi.
-Det är ju så att de nationellt ställda miljömålen innebär minskat utsläpp av koldioxid och minskad användning av fossila och ej förnyelsebara råvaror. Skogens produkter är koldioxidneutrala och förnyelsebara så vi menar att det aktiva skogsbruket bör öka i stället för att minska. Brukande av skogen är en viktig del för många av våra medlemmars basverksamhet som bor utanför städerna och dessutom Sveriges viktigaste exportvara. Minskar exportvolymerna så påverkas BNP och Sveriges totala ekonomi, inte bara den enskilda markägaren plånbok menar Håkan.
Man ser fram emot att träffa skogsägare och andra intressenter denna kväll. Arrangemanget är kostnads-fritt och man bjuder även på macka och kaffe.

Stormiga tider
Vintern är här och därmed även de starka vindarna som riskerar stormfälld skog. Stormen Egons framfart resulterade inte i så mycket skador som man befarande.
– För de som ska ut och ta hand om vindfällen uppmanar vi till aktsamhet och undvika arbete på egen hand. Manuell upparbetning kan vara riskfylld då träd kan ligga i spänn eller ramlat på varandra. Viktigt är också att transportera bort den stormfällda skogen för att undvika insektsangrepp till våren, uppmanar Håkan.

Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: