Säkerheten före allt

Carl-Wiktor Svenson från Träthult har genom sin uppväxt på en skogsgård, sin utbildning och arbete inom skogen ett genuint intresse för denna bransch.

Skogsnäringen är stark i kommunen och det finns många självverksamma skogsägare som gärna utför arbeten med såväl röjsåg som motorsåg, och själva skotar ut det man har avverkat. Men det är då viktigt att se över så att man har rätt utbildning för att utföra arbete med motorsåg.
– Det är här som jag gärna kommer in. Jag har både sett och hört om ett och annat tillbud i skogen i samband med avverkning, som hade kunnat gått riktigt illa med personskador som följd. Oavsett om man är nybörjare eller om man har varit verksam i sin egen skog under flera år så är det viktigt med adekvat kunskap. Det är lite därför jag på min fritid drog igång ett företag för att kunna utbilda i just användning av motorsåg.

Risken för skador minskar
Utbildningen är givetvis ingen garanti för att man inte skadar sig men riskerna sjunker.
– Så är det. Det är däremot så, att det ska ju vara roligt att vara i skogen och man ska känna sig säker. Både för den som är i skogen och för, om man så har, en andra hälft.
En del av de olyckor som sker handlar dessvärre ofta om att man saknar eller har bristfällig kunskap i det arbetsmoment man håller på med. Tänk efter före när du ger dig på ett träd. När det gäller att bearbeta upp vindfällen som är rejält fastklämda kan manuell huggning vara direkt olämpligt, och en skördare vara det bästa alternativet.

Så säger lagen om motorsågskort
Vid årsskiftet infördes en lag som innebär att den som yrkesmässigt använder motorkedjesåg ska ha dokumenterat godkänt i såväl praktiska som teoretiska prov.  För den självverksamma finns inte detta krav på dokumentation av arbete i egen skog. Men kravet på kunskap finns. För att då vara på den säkra sidan kan det vara en bra idé att gå en kurs.
– Det är så jag tänker, det kan kosta mycket om man ger sig ut i skogen och inte har de rätta kunskaperna.
Vill man hugga ihop med grannen på den enas fastighet, ja då krävs ett så kallat motorsågskörkort. Så återigen, tänk efter före du startar motorsågen, är det ett riskfyllt moment, utför inte arbetet ensam.
Carl-Wiktor håller såväl kurser i egen regi och som uppdragsutbildning för TM Utbildning.

Många järn i elden
– Ja det kanske en del kan tycka, men jag tycker att det är viktigast att göra saker och ting man tycker om. En del gillar att hålla på med idrott eller att snickra på sin fritid, jag gillar att utveckla min kunskap inom företagande. Det finns ju inget rätt eller fel i vad man gör på sin fritid, bara man kommer ihåg det viktigaste, att det man håller på med ska vara roligt.

Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: