Välbesökt frukostmöte

Det var stor uppslutning till frukostmötet som handlade om den kommande ombyggnationen av Tingebro i Högsby. Kommunen har under många år haft ombyggnation och upprustning av bron högt upp på sin agenda.

Nu har Trafikverket beslutat att avsätta ekonomiska medel för ombyggnationen av bron redan under 2014.
Då ombyggnationen planeras till att pågå under fyra månader och att trafiken måste ledas om från Järnvägsgatan så är oron mycket stor bland näringsidkarna på hur byggnationen påverkar handeln.
– Att representant från Trafikverket var på plats och redogjorde för planerna, samtidigt som kommunens och näringsidkarnas synpunkter framkom var det bästa med mötet. Nu gäller det att alla parter fortsätter dialogen med varandra för att göra det bästa av situationen, menar Bengt-Åke Lundin, verksamhetsledare Mittpunkt.
Under mötet framfördes många synpunkter och Fredrik Hassel-ström, projektledare från Trafikverket, tog med sig synpunkterna hem för den fortsatta planeringen. Kommunen och Joakim Malmdahl, kommunchef, betonade vikten av att man från kommunen ser positivt på att Trafikverket nu avsatt pengar, men att man samtidigt inser problematiken som ombyggnationen kan medföra.

Text och bild Gunilla C Johansson


Publicerat

i

av

Etiketter: