Samarbete bra för alla

Kärnan i Mittpunkts projekt som berör samarbetet mellan skola och näringsliv stavas samverkan enligt Bengt-Åke Lundin, verksamhetsansvarig Mittpunkt.

Avgångseleverna är på väg att ta studenten och det är blandad kompott när det gäller vidare studier som att leta arbete eller påbörja en anställning. För att koppla samman skola med näringslivet så har mittpunkt under läsåret arbetat för att ge eleverna en god inblick i arbetslivets utmaningar och förutsättningar.
Mittpunkt har under året tillsammans med skolan arrangerat arbetsplatsbesök, föreläsningar av företagare och varit behjälpliga med att ordna praktikplatser till eleverna. Mittpunkt summerar läsåret med positivt gensvar från näringslivet och skolan och ser fram emot ytterligare samverkansprojekt under hösten.
– Det är mycket inspirerande för mig att träffa unga människor med många goda affärs-idéer och viktigt att ta eleverna på största allvar när det kommer med sina idéer. Att testa sin affärsidé mot marknaden är ett sätt att pröva sina vingar. Ibland bär den och ibland får man tänka om. Att någon tror på det man gör lyfter många till att känna mod att gå vidare med sina idéer, säger Bengt-Åke.

//Gunilla C Johansson


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: