Kollega i Högsby hjälper företag och arbetssökande att hitta varandra

– Vi lever i en tid där arbetsgivare får allt svårare att hitta personal samtidigt som många arbetssökande aldrig etablerar sig på arbetsmarknaden, säger Mahmoud Al Mokdad på Kollega i Högsby. Genom sin expertis inom matchning, rekrytering samt bemanning arbetar Kollega för att förbättra kompetensförsörjningen.

Just nu är arbetslösheten stor vilket innebär att värdefull arbetskraft och kunskap inte nyttjas på ett meningsfullt vis. I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder rekryteringsföretaget Kollega tjänsten Rusta och matcha som innebär att den arbetssökande får stöttning av en handledare under processen fram till anställning eller studier. Tjänsten erbjuds den som varit inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid och varje deltagare arbetar tillsammans med sin handledare fram en skräddarsydd handlingsplan för att nå sitt uppsatta mål som kan vara en tjänst eller vidare-
utveckling genom studier.
– En grundläggande värdering som Kollega vilar sin verksamhet på är att alla människor har en plats på arbetsmarknaden, säger Mahmoud. Vi är också övertygade om att alla kan hitta den platsen med hjälp av rätt stöd, motivation samt kontaktnät.
Genom individuella samtal skapar den arbetssökande och Kollegas handledare en plan som ska leda till sysselsättning och stor vikt läggs då vid deltagarens intressen, personlighet och
potential.
– På detta sätt kan vi matcha rätt person med rätt typ av jobb vilket gynnar alla parter. Förutom att den enskilde får ett jobb gör vi det också superenkelt för arbetsgivaren att hitta medarbetare med rätt kompetens, säger Mahmoud. Vi erbjuder dessutom företag lösningar på rekryteringsproblem genom personaluthyrning och vi kan också hjälpa arbetsgivarna att spara pengar genom att matcha dem med arbetssökande som ger arbetsgivarstöd eller annan ekonomisk ersättning.
Matchningsproblemen på arbetsmarknaden är stora men Kollegas tjänster kan underlätta på många olika sätt och därmed bromsa arbetslösheten.
– Ibland kan en matchning initialt saknas i våra system, men vi har då möjlighet att annonsera brett och på så sätt hitta lämpliga kandidater eller tjänster som möter efterfrågan, berättar Mahmoud.
Kollegas tjänster syftar inte endast till att lösa problem här och nu, de ska även främja kompetensförsörjningen mer långsiktigt. För att förstå såväl nutida som framtida behov på arbetsmarknaden engagerar sig Mahmoud i de lokala företagens verksamhet för att förstå vilka insatser som behövs nu för att möta morgondagens utmaningar.
– I Högsby finns goda förutsättningar för både individer och företag att blomstra och utvecklas. Genom innovativa
lösningar och en effektiv rekryteringsprocess vill Kollega bidra till minskad arbetslöshet i kommunen och vi vill vara en del av deltagarnas utvecklingsresa mot ett yrkesliv de trivs och kan växa i. Jag är stolt över att driva Kollegas kontor i Högsby och jag uppmanar alla arbetssökande samt dem som vill hitta personallösningar för sin verksamhet att höra av sig, säger Mahmoud avslutningsvis.


Publicerat

i

av

Etiketter: