Ökad lärarbehörighet och resursskolakommer att flytta fram positionerna

– Jag brinner för uppgiften att vara ordförande i utbildningsutskottet, men naturligtvis står vi inför stora utmaningar. Bland det positiva kan nämnas att vi redan i höst får avsevärt högre lärarbehörighet och vi satsar på två särskilda undervisningsgrupper, säger Mahmoud Almokdad.

Klart är att samverkan mellan skolorna kommer att öka för att få fram en mera enhetlig verksamhet i hela kommunen. Dessutom görs en omfördelning av lärartjänsterna för att därigenom få en effektivare organisation samt att öka behörigheten på alla skolor.
– Elevunderlaget har minskat under de senare åren och jag vågar inte hoppas på ett trendbrott med ökad inflyttning och höga födelsetal. Under förra året föddes endast 31 barn i kommunen. I höst kommer samtliga ytterskolor att endast ha lågstadieklasser, då eleverna i årskurs fyra och fem från Fagerhult och Fågelfors också kommer till Fröviskolan.
Resursgrupperna är för de elever som behöver komma ifrån sin ordinarie klass emellanåt och få extra stöd, vilket man tror kommer att öka förutsättningarna för att nå ett högre resultat.
– Det ger ett ökat stöd till elever som exempelvis har svårigheter att hänga med i den ordinarie klassen. Sedan tidigare har vi läxhjälp och lovskola. Problemen i Högsby kommun är tyvärr inte unika. Jag är ledamot i regionfullmäktige och har där fått veta att småkommunerna i länet brottas med motsvarande problem, säger Mahmoud.
Det är onekligen mycket allvarligt med för få elever i skolorna över hela linjen och det finns en gräns för att en skola ska leva vidare. Största utmaningarna finns i Fagerhult och Fågelfors.
– Det blir svårt att få till bra undervisningsgrupper när elevantalet är så lågt. Risken finns att det kommer att krävas c-form (tre årskurser går tillsammans), vilket vi inte vill ha. Vad gäller framtiden kan det bli osäkerhet beträffande statsbidragen, berättar Mahmoud.

Budget i balans
– Vi går mot en budget i balans för i år, då vi har gjort en förbättrad organisation och vi får redan i höst en högre lärarbehörighet. På sikt ska vi upp i 90 procent och jag räknar med att vi framöver ligger betydligt bättre till vid en jämförelse med övriga kommuner i länet, säger Mahmoud.
Klart är att Mahmoud Almokdad brinner för uppdraget att vara ordförande i utbildningsutskottet och framhåller bland annat att samarbetet med skolchef Marie Lööf fungerar utmärkt.
Statistik beträffande elevsifforna de kommande åren har tagits fram. För läsåret 2024-2025 gällande årskurserna 1-3 har Fagerhult 14 elever, Fågelfors 10, Berga 22 och Ruda 19.
Fröviskolan i Högsby har för nästa läsår i årskurserna 1-6 sammanlagt 211 elever.

Text och bild: Ingvar Gunnarsson

Läs den bläddringsbara tidningen via länken: https://issuu.com/wahlins/docs/2024-06_juni_innehall?fr=xKAE9_zU1NQ


Publicerat

i

av

Etiketter: