Planetskötarna – en berättelse skapad av många röster

I sin senaste bok Planetskötarna intervjuar Fredrik Loberg 16 personer om deras tankar, idéer och erfarenheter kring vår generations kanske största utmaning – klimatfrågan.
– Många känner stor maktlöshet kring de klimatförändringar vi står inför men tidigare generationer har visat oss att vi tillsammans kan åstadkomma förändring, säger Fredrik.

Fredrik är född och uppvuxen i Fågelfors men som journalist har han hela världen som sin arbetsplats. Han började sin karriär som ungdomspraktikant på Östran/Nyheterna år 1993 och kom sedan att arbeta på olika redaktioner i länet tills han fick fast anställning i Högsby 1998.
Samtidigt som Fredrik arbetade som journalist började han skriva sin första bok som handlade om Abbas Rezai som under ett besök i Högsby föll offer för det hedersrelaterade våldet.
– Vi såg alla Abbas namn på löpsedlarna och det kändes viktigt att berätta om hans liv, säger Fredrik. Abbas var inte bara nyhetsstoff, han var någons son, bror och vän.
Tre år senare gav Fredrik ut sin andra bok där han återgav Håkan Juholts historia och politiska resa. Boken innehåller kommentarer från Juholt samt hans vänner och kollegor men även från hans motståndare.
2015 gav Fredrik ut en e-bok om uranets väg från uranbrytning i andra världsdelar till svenska kärnkraftsreaktorer. 
I samband med att Fredrik slutade sin anställning för att fortsätta som frilansjournalist skrev han boken Samhällsbyggarna. Under detta fyraårsprojekt pratade Fredrik med en mängd människor i Fågelfors för att därigenom få en inblick i hur arbetarnas situation såg ut för ett sekel sedan. Genom att läsa protokoll från Fågelfors träfack fick Fredrik också en större för-ståelse för vad som drev och motiverade de hårt arbetande människorna från sent 1920-tal och framåt.
– Jag hade inte på riktigt förstått hur tidigare generationer tillsammans byggt upp och utvecklat ett fattigt bondesamhälle till det välfärdssamhälle Sverige är idag, säger Fredrik. Jag slogs av insikten att den tidens män och kvinnor inte tvekade att ta tag i de utmaningar de ställdes inför. När fabriken brann ner byggde de upp den igen. När järnvägen inte byggdes ut till Fågelfors fraktade de sina varor till stationssamhället Lillsjödal. Jag började fundera över vilken vår generations största utmaning är och landade snart i klimatfrågan.
Efter att ha gått en kurs i konstruktiv klimatjournalistik i Kalmar började Fredrik samla in underlaget till sin nästa bok där miljöfrågor stod i fokus.
– Precis som i Samhällsbyggarna ville jag föra samman många olika röster till en berättelse som angår oss alla. Jag reste därför runt till olika platser i Sverige för att intervjua personer om hur de gör för att leva hållbart. Deltagarna är inte ett urval av de 16 bästa på att leva klimatsmart men de har alla konstruktiva tankar kring problematiken, säger Fredrik.
Fredrik färdades genom hela Sverige och under sin resa träffade han bland annat Gittan på Gotland som inspirerad av klimataktivisten Greta Thunberg tog initiativet till att starta nätverket Gretas Gamlingar. Fredrik möter också två kvinnor som oroar sig över klimatförändringarnas redan stora påverkan på deras hemländer Grönland respektive Bangladesh.
I Planetskötarna varvas intervjuerna med nyhetshändelser såsom pandemin och kriget i Ukraina. På detta sätta kopplas klimatfrågan till lokala och nationella händelser som vi tidigare inte trott vi skulle behöva uppleva.
– Om Samhällsbyggarna vill förmedla känslan av att bygga upp något tillsammans vill Planetskötarna uppmuntra till att förvalta det tidigare generationer genom hårt arbete skapat åt oss. Historien har lärt oss att det är möjligt att förändra det som behöver förändras men ingen idé kommer ensam rädda planeten. Leta efter samverkan men kopiera ingen annans lösning utan hitta den väg som passar dig. Om alla gör något räcker det långt.
Närmast väntar en bokturné runt om i landet där Fredrik ska presentera Planetskötarna, men redan nu har han funderingar på nästa bokprojekt.
– Jag skriver gärna om det saknas på bokhyllorna vilket innebär att jag har en rad olika uppslag inför nästa bok, säger Fredrik avslutningsvis.


Publicerat

i

av

Etiketter: