Utan eldsjälar stannar Sverige

Annika Svegmo och Jennie Lind. Foto Privat

– Vi är så glada att kommunen såg behovet och återinförde våra arbetsuppgifter som anhörigvårdare för behovet är verkligen stort här i kommunen, över alla åldrar dessutom.

Orden är Jennie Lind och Annika Svegmos, båda anhörigstödjare i kommunen. För oss på magasinet Innehåll numrets verkliga eldsjälar, vilken insats de båda gör! Anhörigstödjare hade saknats i kommunen under ett par år, på grund av besparingsorsaker, och vikten av deras tidigare insatser och dess behov, det hade nog alla insett. Både politiker, tjänstemän, anställda som vårdtagare hade sett det uppdämda behovet som nu också bara ökade och ökade. Något måste göras och när beslutet togs om att återinföra uppdraget drog många en lättnandes suck.
– Vi har väldigt många ensamma äldre i kommunen som vårdas av sina anhöriga. De funderar över de där svåra frågorna. En del väldigt mörka sådana kanske och det känns bra att kunna ha tiden att bara lyssna på alla människor som ibland sitter ensamma med sina funderingar, förklarar Jennie Lind.
– Vi har också många närstående som funderar på livet och döden. Vi träffar människor som precis förlorat sin livskamrat eller barn och ungdomar vars förälder blivit obotligt sjuk, berättar Annika Svegmo vidare.

Döden griper tag
Som reporter stöter man på många livsöden genom sina yrkesår. Få saker griper en lika hårt som döden. Hur hanterar ni all sorg som finns där ute hos de människor ni möter? För mig har det alltid varit svårt att släppa jobbet när man stänger kontoret och går hem efter sådana reportage och samtal.
– Visst är det så, det är många gånger vi tagit med oss jobbet hem och funderat mycket kring tragiska livsöden. Men då får vi mer handlingskraft, vi vill lyssna lite mer, finnas där lite extra och blir än mer övertygade om att det vi arbetar med är så viktigt för så många människor och vi inser att vi skulle behöva mer tid och dagar kring anhörigstöd, behovet är så så stort. Den insats anhöriga utför runt stöd och vård av närstående är fantastisk. Vi måste finnas där för dem när det ibland blir för mycket. Det är då vi ska avlasta genom kommunens omsorg.

Förbättra och bredda
Högsby kommun har som intention att förbättra och bredda stödet för de anhöriga som vårdar och stödjer sina närstående. Som anhörig ska du känna trygghet med det stöd som kommunen erbjuder vars mening bland annat är att synliggöra insatser, förebygga, både hälsa och isolering, finna glädje, underlätta och orka samt finnas där för samtal och stöd.
– Vi har idag svårt att nå alla med ett uppdämt hjälpbehov och att få synas här i magasinet med sitt stora spridningsområde kommer att kunna hjälpa oss på vägen. Inte alla har idag en dator som gör att de kan söka information digitalt utan det är tryckt media i brevlådan som är enda källan. Vi vill få ut vårt uppdrag vilket är att kunna erbjuda hjälp i flera olika former, förklarar Jennie och Annika vidare.
– Vår största uppgift är att lyssna och det har vi båda med oss från vården. Tyvärr är det ett mer och mer stressat yrke med mindre och mindre tid för att kunna sätta sig ned och lyssna så rollen som anhörigstödjare möjliggör detta och det känns mycket bra för oss på det personliga planet också såklart!

När deras roll som anhörig är över finns vi fortsatt där
Många anhöriga blir väldigt ensamma den dagen deras livskamrat eller familjemedlem inte längre finns kvar. De tror ibland att deras rätt till samtal och stöd då också automatiskt tar slut, något som inte alls är fallet.
– Vår roll som stöd ökar nog mest inom den gruppen skulle jag tro. Vi slutar inte i vår roll när deras roll som anhörig tar slut. Så vi vill nå ut till alla med att vi finns där när det uppstår ett behov. Idag har vi runt 15 som vi har kontakt med spridda runt om i kommunen under en dag i veckan. Vi hinner inte riktigt med ibland, men ser vi att behovet ökar än mer får vi också se över vår personalgrupp och förstärka densamma. Jag jobbar på äldreboende de andra dagarna och Annika är ju egentligen pensionär berättar Jennie vidare. Skulle vi båda få önska inför framtiden så skulle det såklart vara att vi fick arbeta med detta ett par gånger i veckan för behovet finns där. Att starta upp anhöriggrupper hade varit magiskt med studiecirklar och annat för att minska ensamheten. En trevlig stund för alla tillsammans helt enkelt.
Något sista att skicka med in i magasinet?
– Finns det ett behov så tveka inte att höra av dig, kontakta oss för vi kan inte bara dyka upp utan samtycke. Så vill du veta mer eller har
frågor så ringer du till; 0491-29184, så återkommer vi till dig så fort vi bara kan!


Publicerat

i

av

Etiketter: