Japanbesök i Högsby sjätte september

Projektet Uppsökande verksamhet som pågår inom äldreomsorgen i kommunen sprider sig och har lockat en grupp från Japan, två läkare och två professorer och medföljande svensk tolk till studiebesök i kommunen. Hemvisten ligger 30 mil norr om Tokyo, där de bedriver äldreomsorg i privat regi.

 

Under dagen fick gästerna en presentation om projektets genomförande och resultat samt information om kommunens äldreomsorg. I programmet ingick också ett besök på Mogårdens äldreboende och en stunds diskussion med läkarna på Hälsocentralen.

I Japan finns idag en viljeriktning till förbättring av äldrevården genom att bland annat ta del av svensk äldreomsorg. Syftet är att mer satsa resurser på förebyggande arbete för att på sikt minimera institutionsboende. Högsby kan kanske bli en förebild i Japan!

 

 


Publicerat

i

,

av

Etiketter: