Etikett: japan

  • Japanbesök i Högsby sjätte september

    Projektet Uppsökande verksamhet som pågår inom äldreomsorgen i kommunen sprider sig och har lockat en grupp från Japan, två läkare och två professorer och medföljande svensk tolk till studiebesök i kommunen. Hemvisten ligger 30 mil norr om Tokyo, där de bedriver äldreomsorg i privat regi.   Under dagen fick gästerna en presentation om projektets genomförande…