Ombyggnation vattenkraftverk

– Ett stort projekt som inte påverkat allmänheten i någon större utsträckning är nu klart och slutbesiktat. NCC har som totalentreprenör varit ansvarig för den stora ombyggnationen av kraftstationen.

– Syftet med ombyggnationen har varit att effektivisera energiuttaget av det vatten som passerar genom stationen. Ombyggnationen har även förberett för ytterligare eventuella framtida satsningar.

Detta berättar Oscar Stensson Bohman, platschef på NCC och hemmahörande i Kalmar.
– I den stora tegelbyggnaden som ligger precis intill Emån i centrala Högsby utnyttjar alltså den nya utrustningen energin som vattnet alstrar mycket väl.
Man kan förenkla effekten av arbeten med att säga att denna stora ombyggnad som närmar sig 70 miljoner kronor inklusive utrustning ökar effekten med 50%.
Vi har förutom effekthöjning arbetat med att kraftstationen fått nya helautomatiserade dammluckor och annan byggnation för att säkerställa hög driftsäkerhet på anläggningen.
Uttaget från kraftstationen följer den vattendom som finns, men för att öka nyttjandegraden så stod denna ombyggnation som alternativ.
I denna stora ombyggnad som nu alltså är klar har betongfundamentet en teknisk livslängd på hela 100 år. Detta är ett tecken på de högt ställda krav som projektet haft från beställare till utförare.

Arbetet har flutit på bra och detta mycket tack vare de lokala entreprenörer och företagare som vi haft mycket god kontakt med. En viktig faktor i projekt som vi från NCC är ansvariga för är de lokala företagens kompentens något som vi alltid värdesätter poängterar Oscar.
Oscar som i grunden är husbyggare och varit anställd på NCC i cirka sex år, såg detta projekt som mycket spännande då detta är det hittills mest omfattande som han haft ansvaret för.
– Det har varit intressant att få vara en del i detta och att få följa ett projekt från start till slutbesiktning. Att jobba bra och nära beställaren i ett projekt och tillsammans med entreprenörer är verkligen något som jag uppskattar i mitt arbete avslutar Oscar.

Vi tackar för ett intressant möte och denna gång var det ett minst sagt energigivande sådant.
Gunilla C Johansson


Publicerat

i

, ,

av

Etiketter: