Etikett: NCC

  • Ombyggnation vattenkraftverk

    – Ett stort projekt som inte påverkat allmänheten i någon större utsträckning är nu klart och slutbesiktat. NCC har som totalentreprenör varit ansvarig för den stora ombyggnationen av kraftstationen. – Syftet med ombyggnationen har varit att effektivisera energiuttaget av det vatten som passerar genom stationen. Ombyggnationen har även förberett för ytterligare eventuella framtida satsningar. Detta…