Attacus växer så det knakar

Bruksorten Fågelfors är vida känt genom historien för alla hus och huskomponenter som passerat fabriksdörrarna genom åren. Läser man på i
historieböckerna så finner man att denna typen av verksamhet startade redan 1880 i Fågelfors.

Sedan fyra år tillbaka bedriver företaget Attacus trähus verksamhet på samma industrimark som tidigare Fågelfors Hus.
Kommunchef Anders Johansson, kommunalråd Stihna Johansson Evertsson och oppositionsledare Jonas Erlandsson var i förra veckan på företagsbesök hos Attacus Trähus AB och fick en rundvandring på anläggningen av projektledare Fredrik Johansson och fastighets-ansvarig Sohlbert Johansson på Attacus trähus.
Anläggningen och dess olika produktionslinjer är anpassade ut-efter produktionen och orderingång.
– Våra yrkeskunniga och skickliga medarbetare ser till att väggstommar, bjälklagsmoduler, takkasetter och fönster med mera kommer på plats och monteras enligt ritningar. När modulerna passerat genom anläggning efter de olika arbetsmomenten så transporteras dessa ut till de byggarbetsplatser runt om i landet som basmoduler i nyproduktion av bostäder berättar Sohlbert Johansson.

Lokala företag och entreprenörer
Många lokala entreprenörer och företag anlitas av Attacus.
– Högsby LBC för utleverans till byggen, Tesla för olika elarbeten och lokalt producerad träråvara, listan kan göras lång för de lokala företag som vi uppskattar mycket för att de finns i närområdet. Företagen är på ett sätt en del av vår verksamhet berättar Fredrik Johansson.
Efter att vi passerat linan med mellanbjälklag så ser vi hur ett tunt dis sakta sänker sig från en luftbefuktningsanläggning i taket. Man har monterat in anläggningen av fler anledningar. Dels för att dimmning med vatten binder och fångar upp dammpartiklar i luften som det blir en hel del av när man sågar och hanterar trä och på så sätt förbättras arbetsmiljön. Men även för att luftfuktigheten på träreglar och dylikt ska må bra och ha rätt fukthalt. Blir virket för torrt så finns risken att det vrider sig och man får ökad andel kasserad träråvara och en betydligt sämre slutprodukt. Tack vare luftbefuktning har man ett win-win-koncept för medarbetare, råvara och slutprodukt.

Fler produktionslinor
– I dag har vi sju produktionslinor i gång, det vill säga sju olika arbetsplatser som producerar olika typer av produkter, beroende på vad som ska ingå i projektet och som ska byggas.
Det som produceras här är oftast bärande konstruktioner som ytterväggar, bjälklagskassetter, tak samt innerväggar.
Fredrik berättar vidare:
– Idag omsätter vi 200 miljoner kronor på att leverera huskomponenter och skulle man lägga till kök, golv, badrum och allt som det innebär för att få ett hus nyckelfärdigt så skulle man kunna säga att vi är med och producerar hus för närmare 1,5-2 miljarder. Idag har vi cirka 20 procent av marknaden och är störst i Sverige på att leverera komponenter till Sveriges större byggherrar.

Varför blev det då så att ett företag från Jämtland och Östersund bestämmer sig för att förvärva en anläggning mitt i Kalmar Län?
– Det finns flera anledningar till det, men de två starkaste skälen var kunskapen hos medarbetare och det geografiska läget.
Vi sökte efter yrkeskunniga medarbetare för att möta ökad orderingång, men även korta av våra transportsträckor för att nå kunder med högt ställda miljökrav och därmed öka våra konkurrensfördelar. Med en anläggning här i Fågelfors så har vi ökat vår marknad till hela södra och västra Sverige betonar Fredrik.

Hur är det då att driva verksamhet i Småland och Jämtland?
– Det fungerar mycket bra. Det finns många likheter, som bra medarbetare, flexibilitet och god kontakt med kommunen. Vi har haft en hel del frågor som vi ställt till kommunen där vi fått en god dialog. Det upp-skattas mycket från företagsledningen säger Fredrik.

Viktig historia och ljus framtid
– Det finns en historia med husbyggnation här som företaget värnar om och vi har satsat en hel del, och kommer att satsa ytterligare på anläggningen här i Fågelfors. Förutom utökningen med en produktionslina så har fler truckar köpts in, vi har installerat nya traversanläggningar, arbetat med bullerdämpande åtgärder, målat om och inte minst installerat luftbefuktningsanläggningen för att förbättra arbetsmiljön.
Idag närmar sig omsättningen 100 miljoner kronor på anläggningen i Fågelfors och drygt 50 medarbetare tar sig till arbetet fem dagar i veckan.
– Vi har ökat omsättningen rejält de senaste fyra åren och nu är målet att fortsätta att investera och säkerställa arbetsplastsen för fram-tiden. Ledningen kommer att se över möjligheterna till någon form av expansion på anläggningen här i Fågelfors, tankar som just nu befinner sig i idéstadiet.

Utmärkelse
Attacus fick i år motta utmärkelse av en av Sveriges största husbyggarföretag JM Sverige. I konkurrens bland 400 leverantörer till JM kammade Attacus Trähus AB hem priset som årets bästa leverantör. Där bland annat kvalitet, service och leveranstider stod som kriterier.
– Det är klart att vi blir extra glada och motiverade att gå till arbetet efter att få denna utmärkelse från JM säger Sohlbert och Fredrik.

Pendla
Fredrik bor själv i Kalmar och tycker att det går bra att pendla till Fågelfors.
– Vissa veckor är jag som projektledare ute och reser i landet och vissa veckor är jag här i Fågelfors. Gillar variationen, och att få den där timmen på morgonen till jobbet i bilen är ett sätt att samla i hop sig före och efter en arbetsdag.
Attacus Trähus ingår som ett av sju bolag i en privatägd koncern som har sitt huvudsäte i Östersund.

Säkert kort
– Vi visste att det skulle gå bra när vi gick in i affären med att köpa upp bolaget i Fågelfors. Men att jämtlänningar och smålänningar kan arbeta så bra i hop som vi faktiskt gör, det kunde vi knappast föreställa oss. Vi ser fram emot fortsatt företagande mitt i Kalmar län. Önskar att fler företag, precis som vi, ser fördelarna med att bedriva verksamhet mitt i Småland. För med bra medarbetare, bra logistik som är miljösmart ser vi en ökad efterfråga att få producera komponenter för Sveriges byggindustri. Detta är framtiden, så ser vi på detta avslutar Fredrik och Sohlbert samstämmigt.

Vi tackar för ett givande företagsbesök och för att ni tog er tid att träffa oss.


Publicerat

i

, , , ,

av